Home / Museumvrienden / Historie

Historie

Op 16 Augustus 1977 verschijnt een tweetal Gouwenaars voor notaris Moerel om de akte van oprichting ‘Vereniging van Goudse museumvrienden’ te ondertekenen. De heer Rombach en mevrouw De Jongh-Vermeulen vertegenwoordigen het bestuur, dat uit zeven personen bestond. Een van de doelstellingen is: ‘Het wekken van belangstelling voor de verzameling en het stimuleren van een zo groot mogelijke betrokkenheid bij de activiteiten van de beide Goudse musea’. Eerder, op 20 september 1955, was er een ‘Kring’, opgericht met 232 leden die meer of minder dezelfde doelstelling had als de Vereniging van Goudse Museumvrienden. Sinds 1977 geeft de Vereniging o.a. de Museumbrief uit; dit om de leden op de hoogte te houden van ontwikkelingen en activiteiten van het Catharina Gasthuis en museum ‘De Moriaan’ (helaas is om uiteenlopende redenen besloten De Moriaan in 2011 te sluiten). De Museumbrief verschijnt nog steeds, daarnaast bestaat een Nieuwsbrief. Najaar 2005 vierde de Vereniging het gouden jubileum met de tentoonstelling ‘Schatten van Vrienden’. Veel leden toonden daar een of meer van hun dierbare privé-pronkstukken.

Het bestuur