Home / Museumvrienden / Enquete

Uitslag enquête

Het bestuur heeft de afgelopen periode een enquête gehouden om een beter inzicht te krijgen wat onder haar leden leeft. Bijgaand de belangrijkste resultaten:

Respons

De enquête is per e-mail verstuurd naar 179 leden. Bijgaand kunt u zien dat er een hoge respons was. Het bestuur ziet hierin de grote betrokkenheid van de leden bij de vereniging en maakt dat de uitslag een representatief beeld geeft.

Tevredenheid

Bijgaande figuur geeft aan dat de leden zeer tevreden zijn over het lidmaatschap, de communicatie van bestuur met de leden en de activiteiten die georganiseerd worden voor de leden. De kleuren hebben de volgende betekenis: donkergroen=zeer tevreden, groen=tevreden, geel=neutraal, oranje=ontevreden en rood=zeer ontevreden. Het bestuur is verheugd.