Home / Museumvrienden / ANBI-info
Andréa Dogterom

Europa en de stier

ANBI: ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

De Vereniging van Goudse museumvrienden is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat vereniging geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan de vereniging aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels, zie http://www.belastingdienst.nl/giften/

Het fiscaal- of RSIN nummer van de vereniging is: 804851955

ANBI: ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL

De Belastingdienst trekt een deel van uw schenking (contributie en eventueel aanvullende schenking) af van uw belastbaar inkomen. Eenmalige schenkingen hebben een ondergrens van 1% van het verzamelinkomen (box 1, 2 en 3) van u en uw partner; verder een bovengrens van 10%. Op www.berekenhet.nl vindt u een handige rekenformule, zie http://www.berekenhet.nl/schenken-en-erven/index

Onze vereniging is een culturele ANBI. Onze leden hebben hierdoor een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

SCHENKEN MET MEER BELASTINGVOORDEEL

Als u ons minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is dit volledig aftrekbaar van de belasting. En krijgt u een deel van dat bedrag terug. Dat noemt de belasting een periodieke schenking.

U bepaalt zelf de hoogte van deze periodieke schenking en legt dit vast via een schriftelijke schenkingsovereenkomst, welke u vindt op de website van de belastingdienst. Een kopie hiervan stuurt u aan de penningmeester van onze vereniging. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken.

De vereniging van Goudse museumvrienden is u zeer erkentelijk voor giften en donaties.

Andere bronnen

Museum Gouda: www.museumgouda.nl

ANBI-erkenning: www.federatievriendenmusea.nl