Home / Museumvrienden

Wordt u ook vriend van Museum Gouda?

De vereniging bestaat uit mensen die zich nauw betrokken voelen bij Museum Gouda en wij voelen ons als het ware 'ambassadeurs' van het museum. Onze inbreng is belangrijk, een fonds bekostigt met regelmaat restauratie van objecten en door aankoop kan werk voor bezoekers in permanente bruikleen zichtbaar zijn. De vrienden genieten ook van voordelen

• gratis entree tot Museum Gouda (bijzondere tentoonstelling: soms toeslag)

• De Nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. U wordt uitgenodigd voor tentoonstellingsopeningen of rondleidingen

• uitnodiging voor de vriendenlezingen

• u kunt zich opgeven voor de jaarlijkse excursie

De jaarlijkse contributie bedraagt €25 per persoon, of inclusief partner €40.

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief met actuele informatie verschijnt minstens driemaal per jaar aan de vrienden.

Museumbrief

De Vereniging van Museumvrienden brengt een- à tweemaal per jaar de Museumbrief uit. De Museumbrieven geven doorgaans achtergrondinformatie bij actuele tentoonstellingen, soms in de vorm van een themanummer.

Hoe steunen we Museum Gouda?

De Vereniging van Goudse Museumvrienden steunt met de jaarlijkse opbrengst Museum Gouda. De vereniging deed diverse schenkingen en gaf bruiklenen.

Een recente bruikleenaankoop is een schilderij van de Goudse Potterspoort in 1756 geschilderd door de Utrechtse kunstenaar Paulus van Liender (1731-1797). Het is een van de vijf grote stadspoorten die Gouda ooit rijk was en stond aan de westzijde van de stad, bij het Bolwerk. De poort was vernoemd naar de pottenbakkerijen die vanwege brandgevaar net buiten de stadsmuur stonden. Klik op https://youtu.be/t7tgUdICzIg om een indruk van het schilderij te krijgen en een toelichting door Ingmar Reesing, conservator bij Museum Gouda.