Home / Contact

Secretariaat

Zoutmanstraat 39, 2806 XB Gouda e-mail: museumvriendengouda@gmail.com

Voorzitter

Els Scholten-Quispel

Secretaris

Marjan Pols-Zon

Penningmeester

Chris Wiggers

Algemeen lid

Leo Wartenbergh

Algemeen lid

Lambert van der Bruggen

Vormgeving

Ron van Blokland

Aanmelden

Om u als nieuwe museumvriend aan te melden kunt u de aanmeldkaart uit het museum gebruiken of een bericht sturen aan de secretaris.

Per e-mail is dat: museumvriendengouda@gmail.com

Per post: Secretariaat, Zoutmanstraat 39, 2806 XB Gouda

Vermeldt uw naam, (m/v)

eventueel ook naam partner

adressering aan:

straat postcode, plaats e-mail tel.

Uw gegevens worden uitsluitend door het bestuur gebruikt om u te informeren over vriendenactiviteiten in het museum en over de vereniging.

De jaarlijkse bijdrage is per persoon €25 of per stel €40

NL77 INGB 0000 6039 14