Home / Contact

Secretariaat

Zoutmanstraat 39, 2806 XB Gouda

e-mail: museumvriendengouda@gmail.com

Voorzitter

E.A. Scholten-Quispel

Secretaris

M. Pols-Zon

Penningmeester

C. Wiggers

NL77 INGB 0000 6039 14

Vormgeving

C. van Blokland-Mobach

Algemeen lid

Leo Wartenbergh

Algemeen lid

Lambert van der Bruggen

Aanmelden

Om u als nieuwe museumvriend aan te melden kunt u de aanmeldkaart uit het museum gebruiken of een bericht sturen aan de secretaris. Per e-mail is dat: museumvriendengouda@gmail.com

Per post: Secretariaat, Zoutmanstraat 39, 2806 XB Gouda

Vermeldt uw naam
(m/v)
eventueel ook naam partner

adressering aan
straat
postcode, plaats
e-mail
tel.

Uw gegevens worden uitsluitend door het bestuur gebruikt om u te informeren over vriendenactiviteiten in het museum en over de vereniging.
De jaarlijkse bijdrage is per persoon €25 of per stel €40