Home / Communicatie

Uitslag enquête

Het bestuur heeft de afgelopen periode een enquête gehouden om een beter inzicht te krijgen wat onder haar leden leeft. Bijgaand de belangrijkste resultaten:

Respons

De enquête is per e-mail verstuurd naar 179 leden. Bijgaand kunt u zien dat er een hoge respons was. Het bestuur ziet hierin de grote betrokkenheid van de leden bij de vereniging en maakt dat de uitslag een representatief beeld geeft.

Tevredenheid

Bijgaande figuur geeft aan dat de leden zeer tevreden zijn over het lidmaatschap, de communicatie van bestuur met de leden en de activiteiten die georganiseerd worden voor de leden. De kleuren hebben de volgende betekenis: donkergroen=zeer tevreden, groen=tevreden, geel=neutraal, oranje=ontevreden en rood=zeer ontevreden. Het bestuur is verheugd.

Museumbezoek

De uitslag van de enquête bevestigt dat onze leden trouwe en frequente bezoekers van Museum Gouda zijn. Ook brengen leden veel gasten mee naar het museum. Dit onderstreept de ambassadeursfunctie die de leden hebben en genereert ook substantieel extra inskomsten voor het museum.

Contributie

Tijdens afgelopen ledenvergadering is een voorstel voor gefaseerde contributie-verhoging geaccepteerd. Hiermee willen we het museum nog beter financieel kunnen ondersteunen. Het bestuur heeft bij dit voorstel getracht zo veel mogelijk rekening te houden met leden die de aangepaste contributie (te) hoog vinden.

Ledenbestand

Niet verrassend maar wel bevestigd door de enquête is dat veel van onze leden een seniore leeftijd hebben. Het bestuur zal beleid ontwikkelen om instroom nieuwe leden te bevorderen. Daarbij zullen we ons met name richten op specifieke doelgroep jongeren en mensen met multiculturele achtergrond.

wijn

Uit de inzenders van de enquête hebben we 3 gelukkigen gekozen die we blij hebben kunnen maken met een fles Erasmus wijn: 1. Jane ter Steege, Gouda 2. Patricia Gho, Gouda 3. Bertha en John van Oort, Gouda

Tot slot

Het bestuur is zeer tevreden met de uitslag van de enquête. We willen graag alle leden die een bijdrage hebben geleverd hartelijk bedanken! Alle in de enquête gemaakte opmerkingen en suggesties zijn zeer bruikbaar en zullen we trachten op te volgen. We zijn blij dat we meer dan 10 nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen!

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief met actuele informatie verschijnt minstens driemaal per jaar aan de vrienden.

Nieuwsbrief 26

Exposities Pieter Pourbus en Helmantel

Nieuwsbrief 20

Ronsleiding met Gerard de Kleijn. Vriendenexcursie 2016

Nieuwsbrief 24

Lezing, conservator, Huszár en Op Scherp

Museumbrief

De Vereniging van Museumvrienden brengt een- à tweemaal per jaar de Museumbrief uit. De Museumbrieven geven doorgaans achtergrondinformatie bij actuele tentoonstellingen, soms in de vorm van een themanummer. Museumbrief 75 (2013) is geheel geweid aan schenkingen en bruiklenen van de museumvrienden aan Museum Gouda. De nieuwste gaat in op de tentoonstelling over Pourbus.

Museumbrief 78

Pieter Pourbus, meesterschilder uit Gouda

Museumbrief 76

Fantin-Latour

Museumbrief 75

Toont overzicht van schenkingen