Home / Agenda

Vriendencontactdag 21 oktober 2023

De Vriendencontactdagen zijn door de NFVM in het leven geroepen als onderdeel van het plan om museumvrienden te binden en te boeien en daarmee de trend van teruglopende vriendenaantallen te keren. De contactdagen worden georganiseerd door en voor de (achterbannen van de) leden van de NFVM. De bezoekende museumvrienden komen op eigen gelegenheid en op eigen kosten naar het ontvangende museum en betalen normaal entree. Het bestuur van de Vereniging van Goudse Museumvrienden ontvangt de vrienden van andere musea graag op zaterdag 21 oktober.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00-11.30 uur Inloop met koffie en thee in het Museumcafé

11.30-12.45 uur Welkomstwoord door mevr. Louke Vissers, bestuurslid Vereniging van Goudse Museumvrienden

Rondleiding door Museum Gouda met speciale aandacht voor: - Koninklijke Kunst - Wilhelmina en Haagse School (tijdelijke tentoonstelling vanaf 7 oktober geopend) - Kapel met altaarstukken uit de St. Janskerk - Maquette- Gouda in 1562 - Schuttersstukken

12.45-14.00 uur Lunch

14.00-15.15 uur Rondleiding door de St.Janskerk langs de wereldberoemde glas-in-loodramen.

15.15-16.00 uur Borrel

Goudse Museumvrienden zijn ook van harte uitgenodigd het programma (of een gedeelte daarvan) bij te wonen. Zoals boven vermeld zijn de kosten (op koffie of thee na) voor eigen rekening.

Opgeven kan via: museumvriendengouda@gmail.com. De volgende vriendencontactdag is op 18 november. Dan kan het IJmuider zee- en havenmuseum worden bezocht.

Opgeven via: www.nfvm.nl/vriendencontactdagen

Bezoek aan het Stadsmuseum Harderwijk, vriendencontactdag september 2023