Home / Agenda

Vriendencontactdag 21 oktober 2023

De Vriendencontactdagen zijn door de NFVM in het leven geroepen als onderdeel van het plan om museumvrienden te binden en te boeien en daarmee de trend van teruglopende vriendenaantallen te keren. De contactdagen worden georganiseerd door en voor de (achterbannen van de) leden van de NFVM. De bezoekende museumvrienden komen op eigen gelegenheid en op eigen kosten naar het ontvangende museum en betalen normaal entree. Het bestuur van de Vereniging van Goudse Museumvrienden ontving de vrienden van andere musea op zaterdag 21 oktober 2023.

Bezoek aan het Stadsmuseum Harderwijk, vriendencontactdag september 2023