Home / Agenda

Beleef het Wonder van Gouda

Wat maar weinig mensen weten is dat de Sint-Janskerk en Museum Gouda unieke kunstschatten bewaren die ooit bij elkaar hoorden. In de 16e eeuw vormden ze samen het absolute hoogtepunt van religieus Gouda. De Sint-Janskerk, die destijds katholiek was, zag er heel anders uit dan nu. Het was er een drukte van jewelste, met burgers, geestelijken en zelfs dieren. Gilden en broederschappen hielden er missen, uitvaarten en vieringen bij rijk versierde altaren. Kunstenaars liepen rond om nieuwe ontwerpen te maken voor de indrukwekkende, gebrandschilderde ramen. Die plek is in het kader van Gouda 750 jaar opnieuw tot leven gebracht en vanaf 14 april 2022 te bewonderen.

Beleef het Wonder van Gouda, dubbeltentoonstelling van St Jan en Museum Gouda. Foto's; Wim Goedvolk

Wanneer Nederland in de zestiende eeuw grotendeels overgaat van het katholicisme naar het protestantisme, vallen overal kerkinterieurs ten prooi aan beeldenstormers, of verdwijnen kerkschatten door roof of verkoop. Zo niet in Gouda. Er heerst een relatief tolerant klimaat met betrekking tot de verschillende geloofsrichtingen. Op last van het stadsbestuur worden de kerkschatten van de Sint-Jan in veiligheid gebracht. Men zoekt voor de altaarstukken een goed onderkomen, zoals het stadhuis. In 1872 worden ze voor een historische tentoonstelling bijeengebracht. Een tentoonstelling die twee jaar later uitmondt in het stadsmuseum, Museum Gouda. Daar zijn ze nog steeds te zien in de kapel van het museum.

De gebrandschilderde ramen van de Sint-Janskerk, de cartons (de voorbereidende werktekeningen daarvan) en de collectie altaarstukken zijn al die eeuwen gescheiden van elkaar bewaard. Maar tijdens dit grote evenement waarin de stad haar stadsrechten viert, zijn de gebrandschilderde ramen, geschilderde altaarstukken en monumentale cartons in een dubbelexpositie bijeengebracht en voor iedereen toegankelijk. Deze glazen, cartons en altaarstukken zijn stuk voor stuk vervaardigd door voorname en bekende kunstenaars. Het gaat om een zestiende- en zeventiende-eeuwse collectie die uitzonderlijk is in Europa.

Tijdens de dubbeltentoonstelling is de Sint-Janskerk tijdelijk tot een zestiende-eeuwse kerk getransformeerd met de stukken uit het museum. In Museum Gouda zullen dan de cartons van de ramen van de st. Jan te zien zijn. Vanaf 14 april is de dubbeltentoonstelling “Beleef het Wonder van Gouda” te bezoeken. Meer informatie op de site van het museum: www.museumgouda.nl