Wordt u ook vriend van Museum Gouda?

De vereniging bestaat uit mensen die zich nauw betrokken voelen bij Museum Gouda en wij voelen ons als het ware 'ambassadeurs' van het museum. Onze inbreng is belangrijk, een fonds bekostigt met regelmaat restauratie van objecten en door aankoop kan werk voor bezoekers in permanente bruikleen zichtbaar zijn.

De vrienden genieten ook van voordelen

  • gratis entree tot Museum Gouda (bijzondere tentoonstelling: soms toeslag)

  • de Museumbrief verschijnt jaarlijks

  • het Museumnieuws verschijnt driemaal per jaar

  • u wordt uitgenodigd voor tentoonstellingsopeningen of rondleidingen

  • uitnodiging voor de vriendenlezingen

  • u kunt zich opgeven voor de jaarlijkse excursie

Per 01-01-2018 bedraagt de jaarlijkse contributie €25 per persoon, of inclusief partner €40.